Kiến thức sưu tầm

Tiền xu Đông Dương qua các thời kì lịch sử (P4) - Đồng tiền không còn dùng bạc

19 March, 2022
Chiến tranh leo thang khiến Pháp phải dùng ngân sách để trả chiến phí tại châu Âu cũng như giao tranh tại các vùng kháng chiến, điều này khiến cho Pháp quyết định từ bỏ việc dùng bạc để đúc tiền, thay vào đó là những hợp kim mới được khám phá ra với độ bền cao hơn những xu trước đó. 

Tiền giấy Việt Nam Cộng Hòa qua các thời kỳ lịch sử

23 April, 2021
Trải qua 20 năm tồn tại 1955-1975, với 36 mẫu tiền giấy Việt Nam Cộng Hòa được lưu hành qua hai thời kỳ Đệ Nhứt và Đệ Nhị đã chứng minh giá trị lịch sử của mình. Giờ đây tuy VNCH đã sụp đổ, nhưng ký ức về những tờ tiền Ngân Hàng Quốc Gia không bao giờ phai nhạt.