Tiền xu nước ngoài

10 sen Nhật 1944

60.000₫

5 sen Nhật 1944

50.000₫