20 leva Bulgaria 2005 kỉ niệm 120 năm đơn vị tiền tệ Leva

550.000₫
Phát hành kỉ niệm 120 năm đồng leva ra đời
Nội dung sản phẩm đang được cập nhật ...