10 đồng Việt Nam 1985

80.000₫
LIÊN HỆ SHOP, GỌI NGAY 0933 64 54 94. Tiền cổ 10 đồng cột cờ. 10 đồng ngày xưa. Tiền xưa 10 đồng 1985. Tờ tiền 10 đồng của Việt Nam thời bao cấp.

TIỀN 10 ĐỒNG VIỆT NAM 1985

Tờ 10 đồng Việt Nam 1985  ngày xưa còn có tên khác là 10 đồng cột cờ Hà Nội.

Tiền nằm trong bộ tiền bao cấp phát hành năm 1985 của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Đây là bộ tiền được đổi lần thứ 3 từ lúc Việt Nam thống nhất.

Tờ 10 đồng Việt Nam 1985 với thiết kế quen thuộc, mặt trước là cột cờ Hà Nội và quốc huy.

Mặt sau của tờ 10 đồng 1985 ngày xưa là cảnh đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc nổi tiếng ở Hà Nội.

Kích thước: 128 x  64 mm

Tiền thuộc dòng phổ biến, giá phổ thông, cần có trong bộ sưu tập của bạn.